Prenumerata roczna obejmuje 12 zeszytów OFF-ROAD PL Magazynu 4×4 – podwójne numery liczone są za jeden zeszyt (egzemplarz). Prenumerata rozpoczyna się od momentu wpłynięcia kwoty przekazu na konto Wydawnictwa Off-Road PL.

Koszt prenumeraty rocznej to 116 zł.

Wysyłka zamówionej prenumeraty odbywa się raz w miesiącu miedzy 20 a 25 dniem każdego miesiąca.

Konto Bankowe:
Bank Pekao
10 1240 4722 1111 0010 5578 6880

Zamówienia można realizować:

Po dokonaniu zakupu proszę o wysłanie na w/w adres mailowy informacji od którego numeru ma się rozpocząć prenumerata.
W celu poprawnej weryfikacji proszę podanie też numeru złożonego zamówienia (dotyczy zamówień dokonanych na tej stronie) wraz z imieniem i nazwiskiem.Jeśli zamówienie dotyczy  przedłużenia prenumeraty proszę o dopisek w tytule przelewu “przedłużenie”.